A VLG Kábelkereskedelmi Kft. célja, hogy megbízható, magas színvonalú kábelkereskedelmi szolgáltatásaival maradéktalanul kielégítse üzleti partnereinek igényeit, elvárásait. E célunk megvalósításának első lépése, hogy felmérjük termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és folyamatainkkal kapcsolatos kockázatokat. Törekvésünk, hogy e kockázatokat, vagy ezek hatását csökkentsük, növelve ezzel ügyfeleink irántunk való bizalmát.

A szolgáltatás számunkra azt jelenti, hogy az ügyfeleink által megfogalmazott igényeken túlmenően, az igények mögött rejlő elvárásokat is törekszünk kielégíteni úgy, hogy miközben megfelelünk a vonatkozó jogszabályi és szabványkövetelményeknek, amelyekbe természetesen beleértjük a termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó megrendelői követelmények is, teljesítjük a minőségre a környezet védelmére, valamint a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó követelményeket is.

Hisszük, hogy a gondolkodásunkban és gyakorlatunkban elsődlegességet élvező minőségi szolgáltatások, a környezet védelme, valamint a biztonságos munkakörülmények biztosítása, társaságunk eredményességének és ügyfeleink bizalmának alapvető záloga.

A kiválóságra való törekvésünk jegyében működtetjük és fejlesztjük folyamatosan bevezetett vállalatirányítási rendszerünket, mely az aktuálisan érvényes ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményei szerinti.

Eredményességünk érdekében:

 • Tevékenységeinkre és folyamatainkra – figyelembe véve a lehetséges kockázatokat -, minőség- és környezeti célokat határozunk el és értékeljük ezek teljesülését.
 • Társaságunk vezetése és munkatársaink mindent megtesznek azért, hogy a kialakított jó szolgáltatási gyakorlat biztosításával, valamint ennek fejlesztésével maradéktalanul elégítsük ki ügyfeleink igényeit.
 • Kiemelt fontosságúnak tartjuk a munkatársaink számára biztosított egyéni fejlődés lehetőségét és a szükség szerint megtartott belső képzéseket.
 • Rendszeresen felülvizsgáljuk szolgáltatásaink minőségét veszélyeztető kockázatokat, és szükség esetén intézkedéseket határozunk el a kockázatok csökkentésére.
 • Munkánk során arra törekszünk, hogy tevékenységünk a legkisebb környezeti terheléssel járjon. Rendszeresen felülvizsgáljuk tevékenységünk környezeti kockázatait, szükség esetén környezeti célokat és programokat határozunk el a kockázatok csökkentésére, a környezeti károk megelőzésére.
 • A környezetért viselt felelősséget nem tekintjük a társaság szigorúan vett belső ügyének, annak minden eredményét elérhetővé tesszük valamennyi érdekelt fél számára.
 • A környezetvédelem mellett elengedhetetlen, hogy munkatársaink egészségét és munkavégző képességét is megőrizzük. Rendszeresen felülvizsgáljuk a munkavégzéssel járó kockázatokat és olyan intézkedéseket határozunk el, melyekkel megelőzhetők, vagy csökkenthetők ezek.

A minőségért, a jó szakmai gyakorlatért, a környezet védelméért, valamint a munkahelyi egészségvédelemért és biztonságért viselt felelősség nem korlátozódik csupán a vezetésre. A Társaság minden külső és belső munkatársa felelős saját munkája minőségéért, környezetünk védelméért, valamint a munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági rendszabályok, a vállalatirányítási rendszer előírásainak betartásáért.

Kapcsolódó dokumentumok letöltése

Név Hozzáadás dátuma  
ISO14001_2015.pdf
Népszerű 2.41 MB 29
24/08/2021 09:05:57
ISO9001_2015.pdf
Népszerű 2.43 MB 35
24/08/2021 09:06:43

Tisztelt Partnereink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. december 1-én (pénteken) és 2023. december 4-én (hétfőn) a VLG Kft. logisztikai munkarendje az alábbiak szerint módosul:

 • Ezeken a napokon a budapesti és a vidéki kiszállítások szünetelnek, valamint telephelyi áruátvételre sincsen lehetőség.

Kérjük, hogy a korábban leadott, erre a napra visszaigazolt, teljesítendő szállítások határidejének módosítását kapcsolattartó kollégáinkkal egyeztetni szíveskedjenek.

2023. december 6-i szerdai nappal a kiszállítások az eddigiekhez hasonlóan zavartalanul folytatódnak.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. december 8-án (pénteken) a VLG Kft. kereskedelmi munkarendje az alábbiak szerint módosul:

 • A kereskedelmi iroda 12 óráig tart nyitva

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a VLG Kábelkereskedelmi Kft. év végi munkarendjéről:

A VLG Kft. utolsó nyitvatartási napja: 2023. december 20. (szerda), így ennek megfelelően a rendelések felvétele és a kiszállítások a következőképpen alakulnak:

 • 2023. december 19. (kedd, 14:00 óra) az utolsó rendelés leadási nap a budapesti kiszállításokra vonatkozóan 2023. december 20.-i fuvarindítással,
 • 2023. december 19. (kedd, 12:00 óra) az utolsó rendelés leadási nap a vidéki kiszállításokra vonatkozóan 2023. december 20.-i fuvarindítással.
 • 2023. december 20. (szerda) utolsó telephelyi áruátvételi nap.

A VLG Kft. első nyitvatartási napja: 2024. január 8. (hétfő), az első fuvarindítási / telephelyi áruátvételi nap 2024. január 9 (kedd).

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét az év végi munkarendet illetően, amennyiben bármilyen kérdés felmerülne a tájékoztatást illetően, kérem, keresse kapcsolattartó kollégáinkat.


Üdvözlettel,
VLG Kábelkereskedelmi Kft.