A VLG Kábelkereskedelmi Kft. célja, hogy megbízható, magas színvonalú kábelkereskedelmi szolgáltatásaival maradéktalanul kielégítse üzleti partnereinek igényeit, elvárásait. E célunk megvalósításának első lépése, hogy felmérjük termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és folyamatainkkal kapcsolatos kockázatokat. Törekvésünk, hogy e kockázatokat, vagy ezek hatását csökkentsük, növelve ezzel ügyfeleink irántunk való bizalmát.

A szolgáltatás számunkra azt jelenti, hogy az ügyfeleink által megfogalmazott igényeken túlmenően, az igények mögött rejlő elvárásokat is törekszünk kielégíteni úgy, hogy miközben megfelelünk a vonatkozó jogszabályi és szabványkövetelményeknek, amelyekbe természetesen beleértjük a termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó megrendelői követelmények is, teljesítjük a minőségre a környezet védelmére, valamint a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó követelményeket is.

Hisszük, hogy a gondolkodásunkban és gyakorlatunkban elsődlegességet élvező minőségi szolgáltatások, a környezet védelme, valamint a biztonságos munkakörülmények biztosítása, társaságunk eredményességének és ügyfeleink bizalmának alapvető záloga.

A kiválóságra való törekvésünk jegyében működtetjük és fejlesztjük folyamatosan bevezetett vállalatirányítási rendszerünket, mely az aktuálisan érvényes ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményei szerinti.

Eredményességünk érdekében:

  • Tevékenységeinkre és folyamatainkra – figyelembe véve a lehetséges kockázatokat -, minőség- és környezeti célokat határozunk el és értékeljük ezek teljesülését.
  • Társaságunk vezetése és munkatársaink mindent megtesznek azért, hogy a kialakított jó szolgáltatási gyakorlat biztosításával, valamint ennek fejlesztésével maradéktalanul elégítsük ki ügyfeleink igényeit.
  • Kiemelt fontosságúnak tartjuk a munkatársaink számára biztosított egyéni fejlődés lehetőségét és a szükség szerint megtartott belső képzéseket.
  • Rendszeresen felülvizsgáljuk szolgáltatásaink minőségét veszélyeztető kockázatokat, és szükség esetén intézkedéseket határozunk el a kockázatok csökkentésére.
  • Munkánk során arra törekszünk, hogy tevékenységünk a legkisebb környezeti terheléssel járjon. Rendszeresen felülvizsgáljuk tevékenységünk környezeti kockázatait, szükség esetén környezeti célokat és programokat határozunk el a kockázatok csökkentésére, a környezeti károk megelőzésére.
  • A környezetért viselt felelősséget nem tekintjük a társaság szigorúan vett belső ügyének, annak minden eredményét elérhetővé tesszük valamennyi érdekelt fél számára.
  • A környezetvédelem mellett elengedhetetlen, hogy munkatársaink egészségét és munkavégző képességét is megőrizzük. Rendszeresen felülvizsgáljuk a munkavégzéssel járó kockázatokat és olyan intézkedéseket határozunk el, melyekkel megelőzhetők, vagy csökkenthetők ezek.

A minőségért, a jó szakmai gyakorlatért, a környezet védelméért, valamint a munkahelyi egészségvédelemért és biztonságért viselt felelősség nem korlátozódik csupán a vezetésre. A Társaság minden külső és belső munkatársa felelős saját munkája minőségéért, környezetünk védelméért, valamint a munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági rendszabályok, a vállalatirányítási rendszer előírásainak betartásáért.

Kapcsolódó dokumentumok letöltése

Név Hozzáadás dátuma  
ISO 14001 VLG
Népszerű 578.43 KB
27/03/2024 15:15:23
ISO 9001 VLG
Népszerű 578.56 KB
27/03/2024 15:15:23